5 Stappen om veranderingen in je organisatie te realiseren

29 Juni 2018 in verandering, organisatieverandering, gedragsverandering, marketing strategie, succesvol veranderen

Elke bedrijf verandert continu om te kunnen overleven. Er moeten andere dingen gedaan worden om (meer) omzet te genereren, processen worden aangepast om (kosten)efficiënter en/of duurzamer te werken. Je wilt als bedrijf focussen op je uitgezette strategie, je wilt innovatiever zijn, je wil je customer journey optimaliseren. Dit kan je als ondernemer of manager niet alleen. Het gedrag van je medewerkers is  een cruciaal element. Van mensen wordt verwacht dat ze zich continu flexibel opstellen om hierin mee te kunnen. Gedragsveranderingen zijn vaak noodzakelijk, maar o zo lastig te realiseren.  

 

1. Vertel wat het gezamenlijk doel is 

Om te veranderen zullen je mensen bewust moeten maken van het gezamenlijke doel dat ze hebben. Trek hier tijd voor uit om dit met mensen te bespreken. Geef ze de gelegenheid om vragen te stellen. Hoe bewuster ze zijn dat het doel dat bepaald is ook hun doel is.  Dat ze ervaren dat dit echt een gezamenlijk doel is dat dit doel alleen behaald kan worden als iedereen mee doet. 

Ga het gesprek aan over wat er nodig is om de doelstelling te behalen. Welke veranderingen nodig zijn? Laat indien mogelijk mensen meedenken over hoe ze kunnen bijdragen aan dit gezamenlijke doel. Hiermee creëer je draagvlak en motivatie voor de verandering.  

 

2. Focus op gewenst gedrag

 Om iets te veranderen bij mensen, moet je focussen op degene die het ‘gewenste’ gedrag al laten zien. In plaats van degene die achter de kar aan hangen om hem te remmen. In veranderingsprocessen wordt dit nog wel eens vergeten. Er is veel aandacht voor de mensen die niet mee willen, maar geen of te weinig voor de mensen die de verandering enthousiast oppakken. Dit vermindert de motivatie bij de groep die wel wil. 

 

Het is zo logisch en als je het doet, ervaar je de verandering gelijk. Maar in de praktijk is het ook zo moeilijk. Ik merk dat ik 's morgensvroeg vaak al ben gestruikeld tijdens het spitsuur thuis. Keer op keer val ik in de valkuil om degene die achter aan de kar hangt aandacht te geven in plaats van degene die het gewenste gedrag laat zien.  

 

3. Maak bewust als mensen (niet) bijdragen aan het gezamenlijke doel 

Niet iedereen is zich altijd van bewust, dat datgene wat hij of zij doet niet bijdraagt aan het gezamenlijke doel. Het is belangrijk om dan het gesprek aan te gaan en te spiegelen zodat de persoon inzicht krijgt in zijn eigen gedrag en de bijdrage aan het gezamenlijke doel. Ga niet op voorhand uit van kwade wil. Vaak is men onbewust van het effect van hun gedrag op anderen of binnen een groep. 

 

4. Toon oprechte interesse in degene die niet mee wil 

Een ander belangrijk punt om gedragsverandering te bereiken is oprechte interesse tonen in de ander. Als je meer van iemand weet, snap je ook beter waarom iemand doet wat hij doet. Meer begrip voor elkaar en elkaar situatie creëert ruimte en motiveert om samen naar een oplossing te zoeken 

 

5. Als je iets wilt, zul je als ondernemer of manager zelf het goede voorbeeld moeten geven 

Het is een open deur: Maar als je als ondernemer of manager niet zelf datgene laat zien, wat je van anderen verwacht. Motiveert het anderen ook niet om hetzelfde te doen. Soms maakt het ook inzichtelijk als je te veel van mensen verwacht. Stel prioriteiten door te scherp voor ogen te houden welke doelen en veranderingen echt belangrijk zijn. Steek alle energie erin om te zorgen dat je die behaald. Het geeft een beter resultaat en daardoor meer voldoening (bij jezelf en medewerkers) dan alles tegelijkertijd te willen doen.  

 

Gedragsverandering is lastig, maar als je elkaar motiveert en scherp houdt zeker niet onmogelijk!  

 

__

Renate Manders is strategisch marketeer en eigenaar van Mind for Marketing. Vanuit Mind for Marketing helpt ze vooruitstrevende ondernemers om hun visie en groeidoelstellingen te verwezenlijken. Ze is business en marketing coach voor klein en middelgrootte ondernemingen. Renate vindt dat alle bedrijven recht hebben op een goede strategisch marketeer die hun helpt wanneer dat nodig is. .  

 

Interessant artikel en wil je Renate volgen? Stuur haar een uitnodiging met een korte motivatie. Heb je een vraag op het gebied van strategie of marketing? Stel hem!