8 wijzigingen waarmee strategie versnelt

20 April 2018 in managementteam, ondernemen, strategische marketing

Acht concrete tips om morgen al in te voeren en de business resultaten te zien verbeteren op basis van een interessant (en lang) artikel van McKinsey. Zij hebben het artikel gebaseerd op onderzoek en eigen ervaringen. Dit artikel is met name interessant voor ondernemers en bedrijven waar strategie een teamproces is!

De onderstaande 8 tips zorgen voor een drastische verbetering van de kwaliteit van de strategische dialoog, de gemaakte keuzes en de resultaten voor de business.

 

1. Maak strategie een vast onderdeel van het maandelijkse managementoverleg

Hanteer hiervoor een ‘levende’ lijst met de belangrijkste strategische topics, een rooster van de geplande grote veranderingen en de pijpline van initiatieven die nodig zijn om deze uit te voeren.

 

2. Discussieer over echte alternatieven in plaats van een akkoord op een voorstel

Focus de discussie op de keuzes die gemaakt moet worden. Maak een strategisch keuzegrid met op de hoofdassen keuzes die moeilijk terug te draaien zijn. Omschrijf voor elke dimensie 3 tot 5 mogelijke alternatieven. Focus op het debat en de analyse van de moeilijkste keuzes.

 

3. Identificeer één of twee kansen en geef ze alle resources die ze nodig hebben.

 

4. Stop met strategie te zien als startpunt voor de accordering van budgetten.

 

5. Scheid initiatieven die middelen vrij moeten maken en initiatieven die bijdrage aan de grote verandering

Breng een duidelijke scheiding aan tussen initiatieven die middelen vrij moeten maken en de mogelijkheden om ze te herinvesteren om zo de grote veranderingen te realiseren. Dit kan door bijvoorbeeld 20% van het budget te reserveren voor investeringen als de tijd daar is.

 

6. Beheer risico’s en investeringen op (corporate) managementniveau

Focus op drie verschillende aspecten van strategie: verbeterplan om middelen vrij te maken, groeiplan dat middelen nodig heeft en risicomanagement plan om het portfolio te beheren.

 

7. Vorm holistische performance visie

Focus niet puur op de cijfers, maar ook op de manier hoe ze tot stand kwamen. Was het ‘nobel’- falen van een hoog risicoplan of slechte uitvoering van laag-risicoplan. Idem voor positieve resultaten, was het ‘dom’-geluk of excellente uitvoering.

 

8.. Forceer de eerste stap

Bepaal de eerste stap om de grote veranderingen te realiseren. Deel de doelstellingen op in sub-doelen die in een periode van een halfjaar tot een jaar gerealiseerd kunnen worden. Binnen die periode het eerste doel niet gerealiseerd, dan is de rest ook niet haalbaar.

 

Tot slot om tot het beloofde resultaat te komen, moeten alle wijzigingen ingevoerd worden.