Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website mindformarketing.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Mind for Marketing publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Mind for Marketing  zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Mind for Marketing niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Mind for Marketing behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op mindformarketing.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Mind for Marketing garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Mind for Marketing wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Mind for Marketing geeft links naar websites van derden weer.  Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Mind for Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. De informatie op dergelijke websites is door de Mind for Marketing niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Mind for Marketing behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Mind for Marketing of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.