Start met realiseren

Start met realiseren

Het roer om: van business concept naar eerste klanten

Je wil het roer omgooien? Je hebt een goed lopende onderneming, maar je ziet jezelf hier niet in oud worden. Je hebt een ander goed business idee of een aanvullend business idee. Je denkt dat er ruimte voor is in de markt. Het roer omgooien betekent risico's nemen. De overstap maken van bestaande klanten naar een andere doelgroep, terwijl er ook nog steeds brood op de plank moet komen. Tijd vrijmaken voor het uitwerken van het idee blijkt in de praktijk lastig. Mind for Marketing helpt om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Mind for Marketing kijkt of er markt is voor je business idee en helpt om dit goed uit te werken zodat alle elementen kloppen, inclusief een goede prijsstelling. Gezamenlijk bepalen we de financiële haalbaarheid en de ideale route naar lancering op de markt. Mind for Marketing begeleidt als business en marketing coach bij elke stap om je doelen te behalen. Hierdoor ben je langer in staat binnen je huidige business je boterham te verdienen en lukt het om sneller de overstap te maken.

 

Doorgroeien, maar geen extra medewerker aannemen

Je hebt genoeg klanten, maar je wil verder groeien. Je wil niet op de traditionele manier groeien. Niet eindigen in een situatie waarin je vooral medewerkers aanstuurt en niet meer jezelf bezig mag houden met datgeen waar je plezier in hebt. Hoe ga je dat doen en welke organisatie of samenwerkingsvorm past uiteindelijk het beste bij jou als ondernemer?

Mind for Marketing start met scherp te stellen van je doel, waar je nu voor staat en hoe je waarde toevoegt voor je klanten nu, maar ook hoe wil je dat in de toekomst voor meer klanten kunnen doen. Wat is daar voor nodig op het gebied van dienstverlening, distributie, communicatie, prijs, MAAR VOORAL organisatie en financiële middelen. Hoe kun je met deze nieuwe propositie de juiste doelgroep bereiken en overtuigen. Doordat alle elementen kloppen en de juiste boodschap op het juiste moment richting je doelgroep communiceert, ben je in staat sneller de gewenste groeisprong te realiseren.

 

Samen met een business en marketing coach naar resultaat

Mind for Marketing is de strategische marketing professional die bedrijven coacht om met een goed doordachte strategie het gewenste resultaat te bereiken. Ervaring leert dat dit een frisse blik nieuwe inzichten brengt bij ondernemers. Ik geef duidelijkheid over de haalbaarheid en risico's. Ik help om het gewenste resultaat om te zetten in een heldere weg (=strategie) en die vervolgens op te delen in kleinere subdoelen. Hierdoor wordt dat wat nodig is om het resultaat te behalen een stuk concreter. Als concreet is wat er nodig is, is het ook makkelijker om keuzes te maken hoe het gewenste resultaat behaald gaat worden.

De strategie is bepaald. Vanaf dit moment is Mind for Marketing je marketing- en business coach de sparringpartner op weg naar het gewenste resultaat. Stapsgewijs voeren we de strategie uit aan de hand van concrete actiepunten. Tijdens de coachingsmomenten met de bedrijfscoach wordt de voortgang bewaakt en bijgestuurd waar nodig. Daarnaast worden de vervolgstappen in gang gezet. Als je behoefte hebt aan een marketeer die zaken voor je uitwerkt, kan dit ook door Mind for Marketing worden geregeld.

Achter elke vraag zit een eigen traject. De vraag is de basis voor het traject. Elk traject omvat een helder einddoel en begeleiding naar het gewenste einddoel in verschillende helder omschreven stappen. Afhankelijk van de vraag maak ik gebruik van bestaande en bewezen methodes. Methodes die ook ingezet worden door specialistische bureaus bij grote ondernemingen en multinationals. Met een frisse blik, focus en resultaatgerichte instelling breng ik je stap voor stap bij het gewenste resultaat. Ik ben de stok achter de deur om er voor te zorgen dat je niet alleen maar bezig bent met je huidige business, maar ook met de toekomst.

Twijfel niet langer, maak nu een vrijblijvende kennismakingsafspraak

Eerst nog meer lezen over hoe en wat ik met mijn klanten heb weten te bereiken? Klik hier!